Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

1.1- SATICI

Ünvanı : Özel Sakarya Tekiz Uzaktan Öğretim Kursu
Adresi : İstiklal Mahallesi Çark Caddesi No:263 İç Kapı No: 111, 112 Serdivan/SAKARYA
Telefon : 0264 606 0 987
E-Mail : bilgi@canliuzem.com
Web Adresi : www.canliuzem.com

1.2- ALICI

Adı Soyadı : canliuzem.com sitesine kayıt olan kullanıcının adı soyadı
TC Kimlik No : canliuzem.com sitesine kayıt olan kullanıcının TC kimlik numarası
Adres : canliuzem.com sitesine kayıt olan kullanıcının adresi
Telefon : canliuzem.com sitesine kayıt olan kullanıcının telefon numarası

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1- İşbu sözleşmenin konusu; ALICI’nın SATICI’ya uzaktan iletişim yoluyla siparişini verdiği eğitimin özellikleri ile www.canliuzem.com sitesi üzerinden ücreti belirtilen ürünün(dijital içerik) satışı, teslimi, iadesi, uyuşmazlık halleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

2.2- İşbu sözleşme ile alıcı; satıcının adresi, unvanı, sözleşme konusu ürünün özelliklerini, vergi ve kargo ücreti dahil ürün bedelini, ödeme şeklini, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini, cayma hakkının kullanılmasına ilişkin şartları, uyuşmazlık halinde hangi makamların yetkili olacağını, site üzerinde konuya ilişkin bilgilerin açık bir şekilde paylaşıldığını ve kendisinin bu bilgileri okuyup anladığını, sözleşme metnini incelediğini ve siparişini bu bilgiler üzerine tamamladığını, ürün ile ilgili kampanya bilgilerini ve detayları ortamına uygun bir şekilde site üzerinde paylaşıldığını ve kendisinin bu bilgiler çerçevesinde ürünü seçtiğini, işbu sözleşme metnini okuduğunu ve Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde hür ve açık iradesi ile onayladığını kabul eder.

2.3- Sözleşmeye konu ürünün bilgileri ve sözleşme konusu ürünün/hizmetin vergileri dahil satış fiyatı satıcıya ait internet sitesinde açıkça belirtilmiştir. ,

3- SATIN ALMA VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

3.1- Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir.

3.2- Banka/Kredi Kartı ile Ödeme:
www.canliuzem.com web sayfasında satın alınmak istenen Ürün’ ün ödeme bilgileri aşamasında yer alan yönergelerin izlenerek banka/kredi kartı kullanmak sureti ile belirli bankalarla anlaşmalı olarak, taksit seçenekleriyle yapılan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yönetiminin seçilmesi halinde, Ürün Bedeli, satıcının anlaşmalı olduğu “PayTR“ tarafından tahsil edilmektedir. Taksitle ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluştan kaynaklı vade farkı ALICI’ ya aittir ve SATICI ‘ya yansıtılmaz. ALICI’ya ait banka/kredi kartı bilgileri SATICI veri tabanında tutulmayıp direkt olarak PayTR firmasına gönderilmektedir. ALICI bilgilerinin PayTR ile paylaşılmasına rıza gösterdiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

3.3- Havale/Eft Yolu ile Ödeme:
Ödeme, SATICI’ nın www.canliuzem.com web sayfasında satın alınmak istenen Ürün’ ün “Havale/EFT ile Ödemek İçin” ödeme yönteminin seçilerek satın almanın devam ettirilmesidir. Ödeme işlemini tamamlamak için web sayfamızda da belirttiğimiz ve tarafınızla paylaşılan banka hesap numaramıza ödeme yapmanız gerekmektedir. Bu ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından ilgili ödeme için havale veya EFT masrafları ALICI’ ya yansıtılabilir. Böyle bir durumda, SATICI’ nın ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur

3.4- Ödeme sırasında ALICI tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile ödemede çıkabilecek aksaklıklardan SATICI sorumlu değildir.

3.5- İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemelerin bedelleri üyenin kredi kartından otomatik olarak çekilir. Ödeme işlemi onaylandıktan sonra eğitimler başvuru sayfasında belirtilen tarihte kullanıma açılır. ALICI Havale/Eft ile ödemeyi gerçekleştirdiğinde, eğitim ücretinin hesaba geçmesinin ardından ÜRÜN, ALICI’ nın erişimine online açılır. www.canliuzem.com eğitim sitesi indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.

4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında; ALICI tarafından ön bilgilendirmenin okunduğunun ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin okunduğunun ve kabul edildiğinin onaylanmak süretiyle beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur. Sözleşme'nin bir nüshası ALICI’ nın belirttiği e-mail adresine gönderilir.

4.2- ALICI, satın aldığı Ürün ile ilgili; Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyarak onaylamasını; ÜRÜN bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanır. Alınan onay işlemleri, ÜRÜN’ ün kullanım kapsam ve şartlarını kabul anlamına gelir. Bu suretle ÜRÜN, belirli süre boyunca ve koşullarla ALICI’ nın erişimine, online olarak açılır.

4.3- Dijital Ürün (online eğitim programı/paketi) yalnızca bir bilgisayar ve bir telefonda veya bir tablette kullanılabilir.

4.4- ALICI kendisine ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’ nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde Ürün’ün kullanıma açılamaması durumunda SATICI’ nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında SATICI tarafından kendisine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI ile paylaştığı kendisine ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, kendisine yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu sebeple her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

4.5- Satın alınan ÜRÜN’ ün özelliğine göre, ön bilgilendirmede ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından işbu Sözleşmeye ve ön bilgilendirmeye uygun olarak ifa edilir.

4.6- Satın alınan eğitim programı, satış ve kullanımı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

4.7- ALICI, satın aldığı eğitim programının bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’ nın eğitim programını içeren dijital içeriği ALICI’ nın kullanımına açma yükümlülüğü sona erer.

4.8- Eğitim programını içeren dijital içerik kullanımına açıldıktan sonra, ALICI’ nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan program bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI' ya ödenmez ise, SATICI sözleşmeyi sona erdirir.

4.9- Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

4.10- ALICI’nın iade alma hakkının doğduğu durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile tek çekim veya taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü banka tarafından belirlenecektir. ALICI, ilgili banka tarafından uygulanacak iade prosedürünü peşinen kabul ettiğini beyan eder. Havale ödeme seçeneklerinde ise iade ALICI’dan Banka hesap bilgileri istenerek, ALICI’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale şeklinde yapılacaktır.

5- ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1- ALICI, satın alınan ürünü ilgili mevzuat hükümlerine ve işbu Sözleşmeye uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, ürün kapsamındaki hiçbir görseli, metni, anlatımı, sesi, grafiği, şablonu, tasarımı, tanıtıcı işareti, yazılım ve programı hiçbir surette kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletimi de dahil olmak üzere, telif haklarına aykırılık ihtiva edecek hiçbir ihlalde bulunmayacağını ve bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2- ALICI’nın , işbu sözleşme kapsamındaki lisanstan doğan fikri mülkiyet haklarının ihlaline sebebiyet vermesi halinde; ALICI bu ihlal/ihlallerden kaynaklanan zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. ALICI’ nın İşbu Sözleşme hükümlerine aykırı eylem ya da işlemi sebebiyle, SATICI’ nın işbu Sözleşmeyi feshetme, ALICI’ ya sağlanan dijital içeriğin kullanımına son verme ve ALICI’ nın dijital içeriğe erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı vardır.

5.3- ALICI şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve Kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal SATICI’ ya haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4- ALICI, internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve SATICI’ nın elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında SATICI’ dan tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5- ALICI, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek SATICI’ dan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

5.6- ALICI, SATICI’ nın sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla SATICI tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, satın aldığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6- SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1- SATICI, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün ön bilgilendirmede belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. SATICI tarafından sağlanan ürünlere ilişkin dijital içeriklerin ALICI’ ya ait elektronik cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk ALICI’ ya aittir.

6.2- SATICI, mücbir sebepler hariç olmak üzere, işbu Sözleşme, kapsamında satın alınan tarihten ürün bakımından www.canliuzem.com sitesinde ürün detaylarında öngörülen saatler kadar sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. İlgili ürüne ilişkin sınav tarihine kadar eğitimler açık olup ilgili sınavın gerçekleşmesinden sonra sistem panelleri kapanmaktadır. Ürün’de yer alan dijital içeriklerin müfredat değişikliği vb. sebeplerden dolayı değiştirilmesi, güncellenmesi ve içeriklerin iyileştirilmesi amaçlarıyla bu süre içerisinde ALICI’ nın dijital içeriklere erişememesi, sürekliliğin ihlali anlamına gelmeyecektir.

6.3- ATICI, Ürün ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan, veri kaybından veya herhangi bir ses, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, Ürün’ün ALICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkının ve/veya mülkiyet hakkının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

6.4- SATICI, Ürün ile sunulan her türlü dijital içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, makul sınırlar içinde kalmak üzere, gerekli olan içeriği kaldırma ve/veya yeni bir içerik ekleme, içerikleri güncel eğitim programlarına uygun hale getirmek amacıyla güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.

7- CAYMA HAKKI

İşbu Sözleşme konusu ÜRÜN, online ve kayıtlı eğitim hizmetlerini içeren dijital içeriktir. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’ nın başvuru sayfasında belirtilen tarihte eğitimin açılmasından sonra cayma hakkı bulunmamaktadır.

8- TEMERRÜT HALİ

Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun hükümleri uygulanacaktır. Taksitli satışlarda Alıcı taksitleri ödemede temerrüde düşerse satıcı, muaccel olmuş taksitlerin veya geri kalan satış bedelinin tamamının bir defada ödenmesini isteyebilecek ya da sözleşmeden dönebilecektir.

9- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, SAKARYA Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10- YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı ("Mesafeli satış sözleşmesini okudum kabul ediyorum.” butonunun tıklanarak) takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’ yi okumuş ve onaylamıştır.

GÜVENLİ ÖDEME

256 Bit SSL ile Güvenli Alışveriş

TAKSİT SEÇENEĞİ

Kredi Kartına 12 Taksit Seçeneği

UZMAN EĞİTMEN KADROSU

Uzman Eğitmenler ile Sınavlara Hazırlık

Canlı UZEM WhatsApp Hattı