Buradasınız: Ana Sayfa DHBT DHBT Sınavında Hangi Konulara Ağırlık Verilmeli?

DHBT Sınavında Hangi Konulara Ağırlık Verilmeli?

DHBT Sınavında Hangi Konulara Ağırlık Verilmeli?

22 Ağustos 2023 4602
Paylaş:


2022 DHBT-1 Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans (Ortak Düzey) Konu Dağılımı

İslam İnanç Esasları: Bu bölüm temel olarak Müslümanların inandığı esasları içerir. Allah'ın varlığı, melekler, kitaplar, peygamberler, ahiret günü, kader ve kaza gibi konular üzerinde durulmaktadır.

Soru Sayısı: 3

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Eğitim Paketi - 6. Grup

İslam İbadet Esasları: ibadet kavramı, namaz, oruç, zekat, hac gibi Müslümanların yerine getirmesi gereken temel ibadetler hakkında bilgiler içerir.

Soru Sayısı: 5

Kur’an Bilgisi:Kur'an'ın nazil oluşu, tefsir, tecvid kuralları, Kur’an'ı anlama ve meal bilgisi gibi konular bu bölümde ele alınmaktadır.

Soru Sayısı: 4

Siyer:Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatı, savaşları, mucizeleri ve onun örnek ahlakı üzerine bilgiler bulunmaktadır.

Soru Sayısı: 5

İslam Ahlâkı:İslam'ın ahlaki değerleri, iyi ahlakın tanımı, ahlaki olgunluk ve bunun gibi konular bu bölümde yer almaktadır.

Soru Sayısı: 2

DHBT-2  ortaöğretim Soru Dağılımı

Tefsir: Kur'an'ın anlamını, ayetlerin sebeb-i nüzulünü ve ayetlerin arka planını ele alan bir ilim dalıdır.

Soru Sayısı: 3

Fıkıh: İslam hukukunu oluşturan kuralların, nasların tefsir ve hadisle birlikte yorumlanması sonucu elde edilen ilim dalıdır.

Soru Sayısı: 3

Hadis: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) sözleri, fiilleri ve onayladığı durumları kapsayar

Soru Sayısı: 3

Akaid & Kelam: İslam inancının temel esasları, Allah'ın sıfatları ve diğer inançla ilgili konuları ele alan ilim dalıdır.

Soru Sayısı: 3

İslam Tarihi: İslam'ın doğuşu, peygamberlerin hayatı, dönem dönem İslam topluluklarının tarihi ve önemli olaylar bu kategoride incelenir.

Soru Sayısı: 3

Dinler ve Mezhepler Tarihi: Farklı dinlerin tarihçesi, mezheplerin ortaya çıkış sebepleri ve mezhepler arası farklar bu bölümde ele alınır.

Soru Sayısı: 4

Dini Hitabet: Din konularını insanlara en iyi şekilde anlatmak için kullanılan yöntemler, vaaz ve hutbenin özellikleri gibi konular bu bölümde bulunmaktadır.

Soru Sayısı: 1

Bu dağılıma göre adayların, DHBT-2 Ortaöğretim sınavına çalışırken özellikle "Dinler ve Mezhepler Tarihi" konusuna ağırlık vermesi, diğer konuları da eşit derecede ele alması önerilir. Dini Hitabet konusunda sadece bir soru gelmesine rağmen, bu konunun pratiği ve uygulamaları açısından önemli olduğunu unutmamak gerekir.

DHBT-2 Ön Lisans Çıkmış Soruların Konu Dağılımı

Tefsir: Kur'an ayetlerinin detaylı anlamını, tefsir metodolojisi, tefsir ekolleri ve önemli tefsirciler bu konunun içeriğini oluşturur.​​​​​​

Soru Sayısı: 3

Fıkıh: İslami yaşamın nasıl olması gerektiğini belirleyen hukuki kuralların yanı sıra fıkıh ilkeleri, mezhepler ve fıkhın temel konuları bu kategoriye dahildir.

Soru Sayısı: 3

Hadis: Hz. Muhammed'in (s.a.v) söz, fiil ve onayları olan hadislerin bilimi, hadis terminolojisi ve hadis ekolleri bu konuda ele alınır.

Soru Sayısı: 3

Akaid & Kelam: Müslümanların inanç esasları, İslam'ın inanç sistemine dair konular ve bu konuları ele alan kelam alimleri bu başlık altında yer alır.

Soru Sayısı: 3

İslam Tarihi: İslam'ın doğuşundan itibaren önemli olaylar, dönemler ve İslam tarihine yön veren kişiler bu konu içerisinde ele alınır.

Soru Sayısı: 3

Dinler ve Mezhepler Tarihi: Farklı dinlerin ve İslam içerisindeki mezheplerin tarihçesi, inançları ve öğretileri bu kategoride incelenir.

Soru Sayısı: 4

Dini Hitabet: Din konularını insanlara en etkili şekilde sunma yöntemleri, vaaz ve hutbenin hazırlanması ve sunulması gibi konular bu başlık altında yer alır.

Soru Sayısı: 1

Bu dağılıma göre Ön Lisans seviyesi adaylarının DHBT-2 sınavına hazırlanırken "Dinler ve Mezhepler Tarihi" konusuna özel bir önem atfetmeleri faydalı olacaktır. Ancak diğer konuların her biri eşit ağırlıkta olduğundan, tüm konulardaki hazırlığı ihmal etmemek gerekmektedir. Dini Hitabet konusu sınavda tek soruyla temsil edilse de, uygulamada bu bilgilerin önemli bir yere sahip olduğu unutulmamalıdır.

2022 DHBT-2 Lisans Çıkmış Soruların Konu Dağılımı

Tefsir: Kur'an'ın ayetlerini daha derinlemesine anlama, tefsir metodolojisi, tefsir ekolleri ve bu alanda öne çıkan tefsircilere dair bilgiler bu konunun merkezinde bulunmaktadır.

Soru Sayısı: 3

Fıkıh: İslam hukukunun detayları, fıkhi kavramlar, fıkhi meseleler ve mezhepler arası farklılıklar bu kategoriye dahildir.

Soru Sayısı: 4

Hadis:Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadislerine dair bilimsel yaklaşım, hadis terminolojisi ve hadislerin sınıflandırılması bu konuda ele alınmaktadır.

Soru Sayısı: 3

Akaid & Kelam: İslami inançların temelleri, kelam ilminin incelikleri ve bu alandaki tartışmalar bu başlıkta incelenir.

Soru Sayısı: 2

İslam Tarihi: İslam'ın ilk dönemlerinden günümüze kadar olan süreç, önemli olaylar ve kişiler bu kategori içerisinde yer almaktadır.

Soru Sayısı: 3

Dinler ve Mezhepler Tarihi: Farklı dinlerin tarihçesi, inançları, öğretileri ve İslam mezheplerinin tarihsel arka planı bu konuda işlenmektedir.

Soru Sayısı: 4

Dini Hitabet: Dini bilgilerin topluma etkili bir şekilde aktarılmasında kullanılan metotlar, vaaz ve hutbe hazırlığı bu başlık altında ele alınır.

Soru Sayısı: 1

Bu dağılıma göre lisans düzeyindeki adayların en çok "Fıkıh" ve "Dinler ve Mezhepler Tarihi" konularına odaklanması faydalı görülmektedir. Ancak sınavın genel yapısı ve diğer konuların da önemli bir yere sahip olduğu göz önünde bulundurularak, tüm konularda dengeli bir hazırlık yapılması önerilmektedir.


SİZE ÖZEL TEKLİFİMİZ?

GÜVENLİ ÖDEME

256 Bit SSL ile Güvenli Alışveriş

TAKSİT SEÇENEĞİ

Kredi Kartına 12 Taksit Seçeneği

UZMAN EĞİTMEN KADROSU

Uzman Eğitmenler ile Sınavlara Hazırlık

Canlı UZEM WhatsApp Hattı